DRUGA POŁOWA

author:  graza1
5.0/5 | 1


Szukaj swojej połowy
która Cię zrozumie
dla Ciebie jest przeznaczona
błądzi tak
jak Ty w tłumie
szukaj starannie
abyś z nią życie
spędził lojalnie
nie popełnij błędu
bo dostaniesz obłędu

gina Jusięga 
COMMENTS


My rating

My rating: