Myśl na Wielki Tydzień

author:  Jarosław Burgieł
5.0/5 | 6


Każda niewdzięczność jest grzechem, a niewdzięczność poczyniona przez zdradę jest grzechem szczególnym. Zdrada na ogół czyniona jest z niskich pobudek: najczęściej dla korzyści materialnych, albo uzyskania spokoju w grupie. Zdradza się tych, którzy byli dobrzy dla zdradzających, bo tych złych strach zdradzić. Mogliby się zemścić. Lepiej więc przystać do nich, a jak się zasłuży, to taki jeden z drugim to może kiedyś zostanie przywódcą? Sprzedaje się swoich dobroczyńców i przyjaciół w jakiś sposób nie pasujących do większości. Czasem tylko poprzez dołączenie do słownych ataków, brak przyjacielskiej solidarności, czasem poprzez czynny udział w prowokacji i świadomą zgodę na nią, czasem przez całkowitą dyskredytację poprzez oszczerstwa wypowiedziane w najmniej spodziewanym momencie, czasem przez zabójstwo bezpośrednie, a czasem pośrednie połączone z jawnym wydaniem zdradzanego oprawcom i pozornym okazywaniem przyjaznych uczuć. Ze zdrady trudno się wycofać. Zdrajca, albo zostanie zlekceważony, albo może być nawet zabity, gdy już nie będzie potrzebny lub nagle będzie chciał swój grzech naprawić. Zdradzenie przyjaciela to wielka zbrodnia wobec ludzi i Boga, akt niszczenia i pogardy dla rzeczywistego dobra na rzecz dobra ulotnego, doczesnego, samolubnego. Ale zdrajcy za to zapłacą piekielną pokutą poprzez poznanie skutków własnego czynu na własnej skórze – będą go odczuwać jakby byli ofiarami swojej zdrady. Wiem jak taka zdrada działa na ofiarę, bo kilka razy mnie zdradzono, więc współczuję. Dzisiaj ponownie została zdradzona Europa przez tych, którzy zyskali w niej dom, mają szerokie prawa. Z „wdzięczności” w Brukseli zabito wiele niewinnych istnień, aby zniszczyć pokój i miłość, wywołać wojnę. Szatan z garstką głupców, swoich sług świadomych i nieświadomych, chce zniszczyć świat. Bruksela ma dziś swój Wielki Piątek.

WE wtorek 22 marca 2016. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

Moja ocena

Zawsze miło się ciebie czyta Jarku.
Dziękuję za te rekolekcje :)))
Zmuszasz do myślenia :))))
My rating:  

My rating

My rating:  
23.03.2016,  frymusna

MIał

Miało pójść w eseje

My rating

My rating:  
22.03.2016,  renee

My rating

My rating:  
22.03.2016,  MaryPe