… I ZAPACH TWÓJ

5.0/5 | 11


… I ZAPACH TWÓJ


Zamarzyłem ciebie
I zapach twój wiatrem niesiony…
Pamiętasz…? Tamtej zamarzyłem jesieni
Byśmy się spotkać, ujrzeć i usłyszeć
W wierszach tulić mogli… pieścić ciszę
Byśmy noc witali grzesznie obnażeni

Zamarzyłem i ust twoich wargi…
W nowiu przed północy drzwiami
W deszczu… z łez milczeniem
Na obrazie z sennych marzeń tkanym
Osnutym zieleni majowej liścieniem
Nadzy tam byliśmy i opromienieni

Zamarzyłem cię… pamiętasz ?
Zaprosiłem do tańca, oszalały z zachwytu
Na płótnie północy tułaczej
I choć kiedyś północą ulecę w szkarłaty
Dobranoc fiołkowo stamtąd namaluję
Dzień dobry zrymuję kolorytem świtu

W zamarzenia cię uniosę
Zamglonym porankiem na obrazie z makami
Rozbudzę raz jeszcze i tęczę rozepnę
Miłością deszczową niespiesznie
Otuloną mgłami, strof wokalizami
Jesiennych dusz dreszczem

Kasieńce

Toruń ……………………………………………………… 9 października '15 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
18.10.2015,  ParaNormal

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

Jesienny wiersz

Wiersz Pana Krzysztofa Szarszewskiego bardzo mi się podoba. Ma pewien rozmach poetycki, szerszy oddech. Poza tym jest usytuowany w pewnym konkrecie czasoprzestrzennym, którym jest pora jesieni, bliska, jak sądzę, nie tylko poetom. Gdybym miał poszukać paraleli historycznoliterackiej, odniósłbym się do Leśmiana, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji.

My rating

My rating:  
12.10.2015,  marina

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
11.10.2015,  Damian

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: