(IPOGS, Walls) To wytęsknione wiośnienie

5.0/5 | 2


To wytęsknione wiośnienie
pąkówzakwitanie to słońca
ciepłoczułe ciałamuskanie i
pierwszopiegów złotomalowanie
takie we mnie wiosnykochanie. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: