czasowniki

author:  batuda
5.0/5 | 5


najczęściej wybuchają nam
zbędne wulkany
doświadczamy błyskawic
zbyt iskrzących
poszukujemy złota
potem odchodzimy cicho nie wiadomo gdzie

Poem versions


 
COMMENTS


My rating

My rating:  
02.06.2014,  mroźny

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: