demokreacja

author:  Komisarz
4.5/5 | 2


zabranie głosu robi różnicę
zalicza się do oddanych
sam sobie wydaje się nieważny
choć nie jest dla innych
decyduje jak każdy
w ostatecznym rachunku... 
COMMENTS


może lepiej

zamiast tak zabranie głosu robi różnicę
zalicza się do oddanych
sam sobie wydaje się nieważny
choć nie jest dla innych
decyduje jak każdy
w ostatecznym rachunku...
DEMOKRACJA
zabranie głosu robi różnicę
zalicza się do oddanych
sam sobie wydaje się nieważny
choć nie jest dla innych
mój głos jak każdy
zdecyduje w ostatecznym rozrachunku...

My rating

My rating:  

My rating

My rating: