Trzeba marzyć

5.0/5 | 8


by zmieniać
cienie codzienności
w barwne obrazy

do spełnienia

do niespełnienia

efekt późniejszy
już mniejszej wagi

bo wciąż
patrzymy
oczami wyobraźni 
COMMENTS


My rating

My rating:  
05.04.2013,  utracony

My rating

My rating:  
02.04.2013,  bezecnik

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
02.04.2013,  adam rem

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
01.04.2013,  renee