Pory roku-wiosna...

author:  Rafał Borowski
5.0/5 | 1


Pierwszy motyl wiosny
usiadł na tobie
niepewnym pocałunkiem

Rozkołysał i rozkołatał
te kilkanaście lat
jakie masz w sobie

I wciąż jeszcze
nie wiesz co zrobić
jak to trzeba przeżyć

Zaskoczona kobiecością
ciepłem i pragnieniem
jakie się dopiero budzi 
COMMENTS


My rating

My rating: