Dyktatura i Dyktando

author:  batuda
5.0/5 | 4


Długo różne prawdy pod kamieniem
czekały na odkrycie
kamień obrastał
brak światła pod spodem-
kamiennym prawem

I podniósł go filozof
bo nie wiedzial że nie może

w zamknięciu do końca swoich dni
rozważać będzie decyzję
kamień leży jak leżał
porasta najnowszym mchem

Poeta kamień poruszył we śnie
teraz boi się tego snu!


wiersz poprawilm

Poem versions


 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
12.07.2012,  bezecnik

My rating

My rating:  

My rating

My rating: