SŁOWA O MĘCE I ZMARTWYCHWSTANIU

author:  Jarosław Burgieł
5.0/5 | 8


Tyle obrazów Twojej męki Panie,
ile wizji mistyków natchnionych.
Jedni mówią,
że łamali Ci nogi
żebyś szybciej umarł,
inni,
że dali podkładkę
pod stopy
żeby przedłużyć męczarnie.
Kłócą się
w jaki sposób dźwigałeś krzyż,
liczą rany
i stawiają diagnozy
ostatecznej przyczyny śmierci,
jakby Twój ból
rozmieniali na drobne.
A w Pasji
najważniejsze,
że Ciebie Boga
po ludzku zabili,
czyli najpodlej
jak mogli.
W Pasji najważniejsze,
Że skoro jesteś Bogiem
Twoja męka
nadludzka była,
taka jaką tylko
Syn Boga znieść może.
Ewangelie
nie liczą ran,
ukazując jedynie
chwile najważniejsze.
Pozwoliłeś oglądać ludziom
przejście
przez największą próbę.
Czas Wielkiej Nocy
zostawiłeś dla siebie,
bo nie do opisania,
pozostały tylko
dwa słowa najważniejsze:
„ZMARTWYCHWSTAŁ PAN”. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
09.04.2012,  renee

My rating

My rating:  
09.04.2012,  Monia Jas

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
09.04.2012,  frymusna