RYSOWNIK I RZEŹBIARZ

5.0/5 | 4


Z najnowszego tomiku » WIERSZE POD'RÓŻNE «ζζζ彡

RYSOWNIK I RZEŹBIARZ


Czas rysuje, rzeźbi kształty
W zanikające przemieniając żegnań echa
We wnętrzach kamieni
Ciemnych nocy grzechach
W bolesne dostojeństwo cmentarzy

Śladem myśli
Śladem twarzy

Czas rysuje, rzeźbi kształty
Odżywających we mnie umarłych poetów
Gwiazd, które nie wzeszły
Czas, czas czyni nieodwracalnie przeszlym
W wszechświecie astralnych pejzaży

Śladem wierszy
Myśli śladem
Śladem twarzy

Czas rysuje, rzeźbi kształty
Zawieszone miedzy Ziemią a niczym
Nie pali ksiąg jak nagrobnych zniczy
Czyni w nich tylko dziury amnezji
Łopatami bezdusznych grabarzy

Śladem poezji
Pamięci śladem
Śladem myśli
Śladem twarzy


⊰Ҝற$⊱ ……………………………………………………………… Lanzarote Listopada'11

Poem versions


 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
05.12.2011,  leszek46

My rating

My rating:  
05.12.2011,  Monia Jas

Dodam jeszcze...

piękne Twoje wiersze
a... te najpiękniejsze
są wyjątkowe...
pozdrawiam

My rating

My rating:  

Wiersz wyjątkowy... Pozdrawiam...NA PRZESTRZENI WIEKÓW
WIESZCZ WIESZCZOWI RÓWNY

Znam ja wykonawcę poezji szkiców
Rzeźbiarza niewyśnionych słów
Lakiernika wierszy
O których, nowym poetom niestety
Przyjdzie tylko… marzyć
Tym czasem
Wyznam… Słowacki - król moich bisów
Niekończących się jego wersów a… moich snów
Jest dla mnie zawsze pierwszy
Stulecia… do mego poety
Uścisk Juliusza dłoni nie może mi się zdarzyć
Dlatego i mnie przyjdzie… tylko marzyć
Czasem tym
Miast myśli trwonić o nim… byłym… minionym
Oddam współczesnemu wierszowe łany zbóż
Ten… no cóż…
Może obsypie mnie nierzeczywistymi płatkami róż

Regina Rubak (Oleksy)