A myślałam...

5.0/5 | 4


Zmrużyłam oczy
coś z impetem świsnęło
tuż obok
przy uchu
to pocisk
uczuć złych
smutków, ironii
uderzył w mur
rozprysł
drobinek miliardy
znieczulicy, strachu
i apatii...
A gdzie dobro
zamieszkało,
co się z pięknem
z uczuciem stało?
Czemu wiatr
niesie same złe nowiny
czemu my o prawdzie
nie gwarzymy
ukrywamy się
za murem niewiedzy
ignorancji
gdzie rzetelność w prawdzie
gdzie film życia
akcji...
Prawdzie oczu
nie otwieramy
w fałszu topimy radość
i rozterki…

Człowiek jednak maluczki
a myślałam, że wielki... 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
09.11.2011,  renee